Bursa Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü ( BUDAK ), Haziran 2001′de kuruldu. Daha önce Bursa Demirtaşspor ‘un Dağcılık Birimi’nde dağcılık yapan sporcular, gelişmenin doğal sonucu ve gereksinimi olarak buradan ayrılarak BUDAK ‘ı kurdular.

BUDAK’ın amacı; Belirli birtakım ilke ve kurallara dayalı olarak doğada yapılan yürüyüş, kampçılık, kaya ve kar buz tırmanış etkinliklerini içeren dağcılık sporunu tanıtmak, eğitimini vermek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamaktır.

BUDAK bu amaç doğrultusunda; dağcılık eğitimleri düzenler, yurt içinde ve yurt dışında her türden dağcılık etkinlikleri gerçekleştirir. Doğa yürüyüşleri düzenler, üyelerine, dağcılık ve doğa sporları ile ilgili seminerler, toplantılar ve fotoğraf gösterileri yapar.

BUDAK anlayışında dağcılık eğitimi her zaman ön planda yer alır. Eğitimin, hem dağcılığın risklerini kontrol altına almada hem de dağ ile görsel bir bütünlük sağlayacak dağcı kimliğinin oluşmasında büyük bir önemi vardır.

BUDAK dağcıları, Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun eğitim yönetmeliği çerçevesinde öncelikle kulüp içinde, ardından federasyonun eğitim kamplarında eğitimlerini tamamlamayı hedefler.