BUDAK ÜYELİĞİ İÇİN GEREKLİ ADIMLAR
 
 • Üyelik başvurusu kulübün matbu dilekçesi ile yapılır.
 • Dilekçede talep edilen yaş ve genel sağlık durumu ile ilgili bölümler mutlaka doldurulmalıdır.
 • Dilekçe, yönetim kurulundan bir üye tarafından alınır.
 • Kişinin beyanında ve genel görünümünde dağcılık sporunu yapmaya engel bir durum yok ise dilekçe yönetim kurulun tarafından değerlendirilir.
 • Ön değerlendirmenin olumlu olması halinde başvuru sahibinden bir aylık dönem içerisinde yapılacak faaliyetlerden en az iki tanesinde yer alması talep edilir.
 • Bu faaliyetler, başvuru sahibinin olanakları dikkate alınarak belirlenir.
 • Faaliyet sorumlularının vereceği sözlü raporlar doğrultusunda yönetim kurulu, üyeliğe uygun olup olmadığı konusunda kararını verir.
 • Karar yazılı olarak başvuru sahibine iletilir.
 • Üyeliğe kaydın yapılabilmesi için başvuru sahibinin bağış adı altında 150 TL giriş ücreti yatırması zorunludur.
 • Giriş ücreti yatırıldıktan sonra, yönetim kurulu tarafından üyelik kararı yazılı olarak alınır.
 • Karar başvuru sahibine iletilir ve lisans için gerekli olan formlar talep edilir.
 • Lisans işlemlerinin 10 gün içerisinde tamamlanması sağlanır.
 • Giriş yapan üye takip eden aydan itibaren üyelik aidatlarını ödemeye başlar.

 

Başvuru dilekçesi