BUDAK FAALİYETLERİNE KATILIMDA ARANACAK KOŞULLAR

1   Faaliyetlere katılabilmek ve kulüp malzemelerinden yararlanabilmek için üyelik yükümlülüklerini yerine getirmek ön koşuldur.

2   6 ay birikmiş üye aidat borcu olanlar kulüp faaliyetlerine katılamazlar.

3   Üye olmayanlar ya da kulüp sporcu lisansı bulunmayanlar, en çok 3 kez günlük yürüyüş (hiking) ve kamplı yürüyüş (trekking) faaliyetlerine misafir olarak katılabilirler. Devam etmek isteyenlerin kulüp sporcu lisansı çıkarttırmaları zorunludur.

4   Teknik tırmanış faaliyetlerine katılabilmek için kulüp sporcu lisansı ile birlikte, o faaliyetin gerektirdiği eğitim ve malzeme donanımı yeterliliği aranır.

5   Başka bir kulübün üye ya da lisanslı sporcuları, kulüp tarafından davet edilmek koşuluyla faaliyetlerin her türünde yer alabilirler.

6   Tatillerini Bursa’da geçiren lisanslı öğrenci sporcular, yeterli oldukları faaliyetlerde yer alabilirler.

7   Her faaliyetin gerektirdiği sportif ve güvenlik donanımı katılımcılar tarafından eksiksiz yerine getirilmelidir.

8   Faaliyete katılmak isteyenlerin en geç bir gün öncesine kadar branş sorumlusuna isimlerini bildirmeleri gerekmektedir.

9   Faaliyet sorumluları, raporlarını faaliyetin bitiminden itibaren en geç 5 gün içerisinde branş sorumlusuna teslim ederler.